copyright lenas Het is niet toegestaan materiaal te gebruiken zonder toestemming van de auteur.

e-mail

 Esther, koningin van twee werelden
 Titel:  
 Esther, koningin van 2 werelden 
 Kort: 
 Esther, een joodse meisje, is vrouw 
 van een koning. Aan het hof wordt, 
 buiten medeweten van de koning, 
 samen gespannen tegen haar volk, 
 dat belaagd wordt.Ze waagt haar 
 leven door de koning aan te spreken. 
 Hij geeft gehoor aan haar verzoek 
 om hulp. Zo redt ze haar volk. 
* zwijgen is niet altijd goud 
detail

 Het boek Esther werd in de bijbel opgenomen  
 omdat het zeer het geliefd wasbij het "volk"  
 Men wilde haar geschiedenis telkens horen. 
 *De "enveloppe" in het werk is als symbool.