copyright lenas Het is niet toegestaan materiaal te gebruiken zonder toestemming van de auteur.

e-mail

een maakbaar leven, hoe?
 In de tekstlaag staan drie,  
 mij dierbare citaten van: 
 Nisargadatta Maharaj   
 Ramesh Balsekar 
 P. Brook's: Mahabharata  
meer weten?
Titel: is het leven maakbaar?

Formaat is 90 x 90 cm