copyright lenashet is niet toegestaan materiaal te gebruiken zonder toestemming van de auteur.

e-mail

gaat door de smalle poort
 Twee poorten.  
 Vermaning; wijze raad ?
 Ga door de smalle poort.
 Want wijd is de poort 
 en breed de weg die 
 tot verderf leidt. 
 Er zijn er velen die 
 daar doorgaan.

 Want de poort 
 die tot leven leidt
 is nauw en smal.
 En weinigen die 
 hem vinden.

meer weten ?
Gaat in door de smalle poort
Het formaat is 130 x 150 cm