copyright lenas Het is niet toegestaan materiaal te gebruiken zonder toestemming van de auteur.

e-mail

relatie 3 en 5
 Titel: de relatie 3 en 5  
 (over de getallen 3 en 5) 
 Zoekend naar een verband 
 tussen getal en vorm. 

 Tot mijn verbazing waren velen 
 mij voorgegaan. Het was indruk-
 wekkend en leerzaam. 
  
detail
 Formaat is 121 x 144 cm.  
  11 x 11 en 12 x 12