copyright lenas Het is niet toegestaan materiaal te gebruiken zonder toestemming van de auteur.

e-mail    

de zoeker en het gezochte zijn dezelfde
 titel: De zoeker en het gezochte 
 'uit Matth.17 de verheerlijking' 

 'hij leidde hun een berg op  
 in de eenzaamheid.    
 Zijn gedaante veranderde 
 voor hun ogen.  
 Zijn gelaat straalde gelijk 
 de zon en zijn klederen 
 werden wit als het licht' 


meer weten ?
detail
Formaat is 80 x 110 cm