© lenas : het is niet toegestaan materiaal te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

mail   

citaten maakbaar leven
* voor wie het interesseert: de citaten: * uit P. Brooke's versie van de Mahabharata - - een van de tien vragen bij het meer: "wat is het grootste wonder?" "ofschoon de dood elk moment kan toeslaan leeft de mens alsof hij onsterfelijk is." * R. Balsekar over het Absolute: "het Absolute: -dat wat Is- is het on-gemanifesteerde aspect van wat we zijn de verschijnende vorm is het gemanifesteerde aspect -deze zijn niet verschillend- maar als boom en schaduw Noumenon de immateriele kant (boom) en de Materiele werkelijkheid (schaduw) -pas na de geboorte- ontvangt de vorm de vitale adem tot het sterft - dan verlaat ook het bewustzijn de vorm en vermengt zich met het on-gemanifesteerde"
detail
* van Nisargadatta Maharaj: -woorden zijn niet de waarheid maar een verwijzing- -er is geen verschil tussen -dat wat is- en dat wat verschijnt: de zoeker en het gezochte zijn dezelfde

het formaat van het werk is: 90 x 90 cm