© lenas : het is niet toegestaan materiaal te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

de zoeker en het gezochte zijn dezelfde
titel: de zoeker en het gezochte (indrukken over matth.17- de verheerlijking op de berg) "hij leidde hun een berg op in de eenzaamheid zijn gedaante veranderde voor hun ogen zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht" het overwinnen van een groot verdriet de vreugde om een nieuw mensje het afleggen van een zware last het vinden van je lief en zoveel meer dat in een lichaam geboren zijn meebrengt: elk lichaam of vorm onderbreekt licht door zijn aanwezigheid er is vitale energie-het gevoel "er te zijn- ik ben" en ook een mate van duisternis: iets lijkt verloren gegaan zonder het te kunnen duiden
detail
illusie: wat verlorene lijkt doet hunkeren als missen en herinneren als leegte: dat doet zoeken naar het ontbrekende: "licht" ingenomen door de eigen aanwezigheid - de zoeker en het gezochte zijn dezelfde -
het formaat van de tekening is 70 x 110 cm